Dražba RD Opava-Milostovice okres Opava, EXEKUCE
  • 636676094203964748_Milostovice 01.jpg
  • 636676094256217340_Milostovice 02.jpg
  • 636676094302347748_Milostovice 03.jpg
Typ:
Exekuční dražba
Stav dražby:
Připravuje se
Číslo dražby:
Inzerce exekuční dražba / 782
Předpokládaný konec:
Připravujeme
Vyvolávací cena:
3 787 626 Kč
Minimální příhoz
0 Kč
Dražební jistota
300 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
5 681 439 Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Město:
Opava
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Registrace k dražbe do:
Neuvedeno
Výměra pozemku
1929 m2
Velikost zahrady
1633 m2
Plocha zastavěná
296 m2
Typ zakázky
Inzerce exekuční dražba
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

RD Opava-Milostovice okres Opava, EXEKUCE

Vloženo:19. 7. 2018 15:10:43 |  ID dražby:591 3 787 626 Kč
Připravujeme

Popis předmětu dražby

RD Opava-Milostovice okres Opava, EXEKUCE, odhad 5.681.439,-Kč, nejnižší podání v exekuční dražbě 3.787.626,-Kč.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 169, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m². Součástí je stavba: Milostovice, č.p. 101, rod.dům. Stavba stojí na pozemku parc. č. St. 169,
- pozemek parcela č. 188/18, trvalý travní porost o výměře 925 m²,
- pozemek parcela č. 188/21, trvalý travní porost o výměře 708 m²,vše zapsáno na listu vlastnictví č. 173 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Opava, katastrální území Milostovice. Přístup k objektu je po zpevněné obecní komunikaci, pozemku parc. č. 224/1, který je ve vlastnictví statutárního města Opava. Stavba rodinného domu č.p. 101
- jedná se o samostatně stojící, zřejmě z větší části podsklepený rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími pod stanovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Stavba je zděné konstrukce. Střecha je stanová s krytinou z šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou z větší části novodobé na zateplení, z části chybí. Okna jsou plastová. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru domu, proto znalec předpokládá standardní vybavení domu.
Objekt je napojen na IS: voda, elektro a plyn. Odkanalizování objektu předpokládá znalec, že je svedeno do žumpy. Podlahová plocha domu činí 377 m². Dům je v užívání cca od roku 2009.

Zájemcům o účast v exekuční dražbě můžeme poskytnout služby související s procesem exekuční dražby a pomoci tak široké věřenosti k výhodnému "nákupu" levných nemovitostí v exekuční dražbě (zastoupení v dražbě, složení jistiny, financování koupě, popř. předražku, řešení vystěhování, následný prodej.. atd.), více informací rádi poskytneme v rámci Vašich případných dotazů.

Tato prezentace je pouze inzercí exekuční dražby a nabídkou souvisejících služeb portálu www.s-drazby.cz, kdy portál www.s-drazby.cz není dražebníkem.

Inzerce je organizována mimo exekuční řízení. Informace jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů, bez součinnosti účastníků exekučního řízení. Zveřejněné údaje jsou čerpány z dokumentů v rámci exekučního řízení, kdy je nemovitost určena ke zpeněžení v rámci exekučního řízení, dle § 336 , § 267 o.s.ř.,dle § 69 a § 52 exekučního řádu a souvisejících ustanovení.

V případě Vašeho zájmu o více informací nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na email: info@s-drazby.cz

Místo konání

inzerce na www.s-drazby.cz

Dražebník

zadavatel inzerce:
GIW Ltd. - Financování, zastoupení, složení jistiny, předražky, pomoc při dražbách nemovitostí.

Sdílené nemovitosti, financování dražeb.


insolvence-reality@centrum.cz

Dokumenty