• 638110252982116920_f2.jpg
  • 638110252926491826_f1.jpg
  • 638110253021335799_f3.jpg
  • 638110253076492108_Návod na přihlášení se do aukce_page-0001.jpg
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
5973
Předpokládaný konec:
01.03.2023 12:30
Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Minimální příhoz
15 000 Kč
Dražební jistota
58 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Plzeňský
Město:
Domažlice
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Registrace k dražbe do:
01.03.2023 11:59
Složení dražební jistoty:
Ano
Složení dražební jistoty do:
01.03.2023 11:59
Výměra pozemku
4.183 m2
Vyvolávací cena
200.000,-Kč
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej komerčního pozemku o výměře 4.183m2, k.ú. Domažlice, obec Domažlice, okres Domažlice

Vloženo:3. 2. 2023 12:51:32 |  ID dražby:2153 200 000 Kč
Konec aukce Středa 01.03.2023, 12:30

Popis předmětu aukce

  

Prodej komerčního pozemku o výměře 4.183m2, k.ú. Domažlice, obec Domažlice, okres Domažlice.

Jedná se o pozemky p.č. 2926/56 o výměře 410m2 a p.č. 2926/57 o výměře 3773m2. Jedná se o ostatní plochu.

Dle územního plánu obce jsou pozemky označeny jako – koridor dopravní infrastruktury drážní. Tzn. :

  • převažující účel využití - Koridor pro modernizaci železniční tratě
  • přípustné -plochy pro úpravu směrových parametrů, zdvojkolejnění a elektrifikaci železniční tratě a její součásti (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty); doprovodná a izolační zeleň; nezbytná zařízení technické infrastruktury
  • podmínky funkčního a prostorového uspořádání - koridor je vymezen jako překryvná funkce nad stávajícím využitím území případně jeho změnami s tím, že toto jiné využití může být povoleno výhradně po realizaci předmětné dopravní stavby nebo po prokázání, že využitím ploch či jejich změnou nedojde k omezení či dokonce ohrožení realizace dopravní stavby.
  • nepřípustné - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Objekt se prodává formou dobrovolné elektronické aukce, kterou zvládnete hravě od svého počítače. Pro klienty, kteří by měli zájem o pomoc při své první aukci, máme připravenou emailovou podporu, případně kompletní zastoupení při průběhu aukce.

Aukční jistota je vratná všem v plné výši do 7 pracovních dnů od ukončení aukce, kromě vítěze aukce. Vítězi aukce se aukční jistota zúčtuje jako odměna dle Aukční vyhlášky – pravidel aukce.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav nemovitosti, pozemku, porostu, aktuální možnosti způsobu výstavby u příslušného úřadu apod. zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu aukce. Účast v této dobrovolné aukci není zpoplatněna.

Pro nákup této nemovitosti lze použít bankovní financování. V případě potřeby zajištění financování, Vám můžeme pomoci najít řešení.

Internetová aukce se uskuteční dne 01.03.2023 od 12:00.

Místo konání

www.s-drazby.cz

Vyhlašovatel

Centrum aukcí.cz s.r.o.

Piletická 486
50341 Hradec Králové
Česká republika
+420227272772
aukce@s-drazby.cz