• 637679975566903708_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 1.strana.jpg
  • 637679975636122486_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 2.strana.jpg
  • 637679975690028983_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 3.strana.jpg
  • 637679975753310424_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 4.strana.jpg
  • 637679975807372828_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 5.strana.jpg
  • 637679975859247959_Dopis Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy, reakce II. Centrum aukcí.cz, s.r.o. 6.strana.jpg
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Připravuje se
Číslo dražby:
Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy - reakce č. II. Centrum aukcí.cz, s.r.o.
Předpokládaný konec:
Připravujeme
Vyvolávací cena:
0 Kč
Minimální příhoz
0 Kč
Dražební jistota
0 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Město:
Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy - reakce č. II. Centrum aukcí.
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Seznam zprávy Zá
Registrace k dražbe do:
Neuvedeno
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
23.09.2021 23:59
Registrace dražitelů s předkupním právem:
Ano
Registrace dražitelů s předkupním právem do:
23.09.2021 23:59
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy - reakce č. II. Centrum aukcí.cz, s.r.o., s-drazby.cz

Vloženo:23. 9. 2021 12:42:47 |  ID dražby:1762 0 Kč
Připravujeme

Popis předmětu aukce

   Prohlídka

Seznam zprávy, Záhady Josefa Klímy, reakce č II. společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.

 

Pane Klímo, děkuji Vám za odpověď, musím upřímně napsat, že mě překvapila a jsem rád, na této skutečnosti nic nemění fakt, že máme na celou věc absolutně rozdílné názory, ale jsem Vám vděčen, minimálně za komunikaci ve stylu „fair play“, se kterou jsem si Vás vždy historicky spojoval jako nezaujatého reportéra, kdy takových „žurnalistů“, kteří si stojí za svou pravdou, ať je příjemná, či ne (např. kauza Kájínek a poté Váš obrat před samotným aktem udělení milosti, ano pravda by měla být známa veřejnosti, souhlasím) opravdu moc není, tudíž ještě jednou Vám děkuji za Vaši reakci, s jejíž obsahem však nemůžu souhlasit, níže Vám sdělím proč. 

 

Ano, máte pravdu, stěžovatelů je určitý zlomek z celkového ročního počtu dotazů od potencionálních klientů o naše služby, ročně zcela prokazatelně těchto dotazů vyřídíme cca 52 700 (konkrétně 17.6.2020 až 17.6.2021), kdy z tohoto počtu reálných potencionálních klientů se menší část klientů zaregistruje a stanou se našimi klienty, větší část potencionálních klientů se našimi klienty nestanou, jelikož nechtějí přistoupit na naše smluvní podmínky ( to znamená, že se s našimi smluvními podmínkami seznámí, jsou pro ně jasné a zřetelné a prostě nechtějí využít naše služby, což je zcela v pořádku, z našeho pohledu aspoň víme, že se tato většina potencionálních klientů s našimi smluvními podmínkami umí a dokáže seznámit – již tento test chování spotřebitelů by měl stačit k jednoznačnému prokázání skutečnosti, že prostě existuje určitá skupina osob, kteří se na internetu chovají jinak, než většina průměrných spotřebitelů, proč by také EU zaváděla pojem „chování průměrného spotřebitele“). Tato skutečnost je zcela v pořádku, kdy naše služby nemáme nastaveny pro všechny klienty, ale pouze pro ty, kteří se opravdu cíleně zajímají o „nákup“ nemovitosti z exekučních řízení, popř. insolvenčních řízení a opravdu chtějí, mají zájem realizovat tento „nákup“ a též jsou ochotni uhradit registrační poplatek a to za obdržení informací o konkrétní nemovitosti (v případě exekuční nemovitosti – dražební vyhláška a posudek, u insolvenčních nemovitostí – odkaz na příslušné insolvenční řízení). Princip obou služeb (exekuční a insolvenční nemovitosti) je podobný, kdy naše společnost udělá propagaci těchto nemovitostí, kterou samozřejmě celou „zprocesuje“ na vlastní náklady (lidské a finanční).  A poté logicky požaduje po registrovaných klientech úhradu registračního poplatku, kdy tato úhrada již nemá vliv na budoucí stav realizace „nákupu“ nemovitosti. Víte co je paradoxní, pane Klímo? Stejnou službu ale bez zpoplatnění jsme poskytovali klientům asi rok před spuštěním služby placené. Klienti službu využívali a nikdo si nestěžoval. My jsme „měli mít“ od klientů provizi za zprostředkované případy nákupu z exekucí či insolvencí. Model ale nefungoval, protože klienti nás snažili obejít a hledat jiné cesty, jak nám nezaplatit předem domluvenou odměnou. Stává se to i dnes, že se nás snaží klienti „podvést“ falešnými, nebo neúplnými registracemi (viz zmíněná FCB skupina a „faktické prtsc“ v příloze), nebo že si jdou stěžovat na ČOI, nebo za Vámi, toto je opět pochopitelné, ale je nutné vždy situaci posoudit ze všech stran a všech úhlů pohledu, tak aby konečný názor byl „spravedlivý“. Vždy jsme schopni doložit, jak si klient službu objednal a jak byla služba z naší strany splněna.

 

Pokud by Vaše reportáž (Seznam zprávy, Záhady Josefa Klímy) měla být opravdu vyvážená a „spravedlivá“, tak by měla být zejména o určité skupině spotřebitelů, kteří nejsou ve skupině „průměrných spotřebitelů“ a o šikanózním postupu ČOI, dle našeho názoru.

 

Ano, máte pravdu, skutečnost, že stěžovatelé budou neustále je logická z výše uvedeného našeho vyjádření, toto nejsme schopni nikterak ovlivnit a nejsme schopni toto ani vysvětlit po dobu více jak dvou let ČOI, se kterou jsme ve sporu již více jako 2 roky. Pane Klímo, pro Vaši informaci přílohou zasíláme naše písemné aktuální oznámení na ČOI z 20. 09. 2021, kde je zřejmé, jak si ČOI obstarává prostřednictvím (pana Zelenky – právníka dTestu) stěžovatele, kteří jsou zmanipulováni v rámci FCB skupiny s názvem „podvodné jednání“, zdá se Vám to objektivní? Ale jak uvádím shora, toto je jen pro dokreslení situace, pokud není reálně stěžovatelů 25 000, tedy cca polovina všech ročních potencionálních klientů, kteří nás ročně „osloví“ se zájmem o naše služby, nemůžeme nikdy hovořit o tom, že jsou nějaká naše ujednání pro většinu potencionálních klientů skrytá, utajená, nečitelná. To je úplný nesmysl, pokud z 52 700 potencionálních klientů, kteří dostanou úplně stejné emailové informace většina z nich se s podmínkami seznámí (a buď se zaregistrují nebo ne, ale nestěžují si), tak opravdu není chyba na straně společnosti, ale jen a jen na straně určité skupiny klientů, kteří se na internetu nechovají s určitou mírou opatrnosti a obezřetnosti, tak jak to stanovuje směrnice EU. Pokud spotřebitel nečiní své jednání v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jeho povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, je tato nečinnost klienta - spotřebitele pouze jeho rozhodnutím a za jeho nečinnost nenese podnikatel žádnou odpovědnost a klient - spotřebitel se nemůže domáhat právní ochrany, kdy sám svým jednáním a to zejména tím, že spotřebitel nečinil v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“ způsobil - zavinil tvrzený stav ze strany klienta - spotřebitele, že se neseznámil, resp. že nebyl informován o příslušných Aukčních podmínkách, kdy však svým projevem vůle tvrdí opak.

 

S ČOI vedeme dlouhodobé spory, což opět není nic proti ničemu, ale současně zjišťujeme, že ČOI opravdu a zcela prokazatelně se chová šikanózním a nezákonným způsobem, což jsme schopni prokázat následujícími fakty a skutečnostmi, které jsou již na první pohled jasné z přiložené správní žaloby ze dne 7. 7. 2021. Nad rámec tohoto konstatování připomínáme známý fakt, že ČOI vydává pouze nezávazná stanoviska, která nezavazují žádnou ze smluvních stran, tudíž je s podivem, že pokud reportérka Petra Majerová měla od mluvčího ČOI informaci o existenci správní žaloby ze dne 7. 7. 2021, neměla zájem se s obsahem této žaloby seznámit pro lepší vyváženost její reportáže, tak jak je např. stanovisko Nejvyššího soudu ČR pod č.j. 23 Cdo 3341/2011 (pokud by se reportérka Petra Majerová zajímala důkladně o stav věci, neměla opomenout, že není jasný výsledek správní žaloby a že se čeká na soudní rozhodnutí, obdobně tak jak uvádí výše uvedená judikatura), stejně tak je zarážející, že reportérka si nedala cca 15 min práci s tím, aby si trochu více prošla aukční web společnosti, www.s-drazby.cz, když už na toto téma točí reportáž, kde by velmi rychle musela narazit na dvě soudní rozhodnutí, zveřejněné na spodní liště samotného webu a na upozornění ČOI. Z těchto tří informací, by muselo reportérce Petře Majerové být jasné, že je nutnost se o danou problematiku zabývat hlouběji, jelikož tyto písemnosti v žádném případě nezapadají do konceptu reportáže (Seznam zprávy, Záhady Josefa Klímy), kterou reportérka velmi nedbalým a povrchním způsobem pracovala, nezlobte se. Místo toho reportérka v reportáži zobrazovala prostředí dobrovolných aukcí, které s tímto případem nemají nic společného. Pane Klímo, jsem přesvědčen, že kdyby reportáž zpracovával opravdu zkušený reportér, popř. někdo, kdo opravdu má zájem široké veřejnosti sdělit reálnou a objektivní pravdu, nikdy by nemohlo dojít k odvysílání takového „paskvilu“, omlouvám se Vám za ten výraz, ale s ohledem na skutečnost, kterou mé osobě a mé rodině tento „paskvil“ způsobuje (viz přiložené oznámení na ČOI ze dne 20. 09. 2021, podpálit barák, fotky na FCB skupině bez souhlasu, zfetovaní negři z letlampama, pár nácků atd,) nemám jiných slov. Absolutní neprofesionalita, která opravdu ohrožuje zdraví a životy mé rodiny jen a jen díky vytvoření takového „paskvilu“.

 

Správní žaloba popisuje přesně reálný stav a fakta a skutečnosti, všechna tvrzení společnosti jsou doložena, žádné domněnky, žádná nepodložená tvrzení typu „myslíme si, že možná, pravděpodobně…..atd“, pouze a jen doložitelná fakta.  Pouze a jen fakta.

 

Pane Klímo, po seznámení se správní žalobou, myslíte si, že postup ČOI je v pořádku? Jen ve stručnosti, společnost poskytuje službu exekuční nemovitosti po dobu jednoho roku zdarma, klienti nechtějí hradit domluvenou provizi po úspěšné realizaci nákupu nemovitosti, společnost tedy přistoupí k stanovení registračního poplatku, který se hradí vždy, bez ohledu na výsledek realitní operace, ČOI provede kontrolu u společnosti a zjistí drobné nedostatky, pokutuje společnost 1 tis Kč a 1 tis Kč, společnost zjedná nápravu, přesně dle doporučení ČOI, objeví se rozpor mezi názorem ČOI a ADR, sama společnost ze své vlastní iniciativy kontaktuje přímo Ústředního ředitele ČOI s oznámením, ať se jako nejvyšší úřední osoba ČOI vyjádří a vydá stanovisko k dané problematice, opět tedy z tohoto popudu kontrola ČOI ke dni 30. 9. 2019 a zjistí, že ohledně aplikace § 12 ZOS je u společnosti vše v pořádku, ale zjistí jiné pochybení v rámci reklamačního procesu, pokuta 9 tis Kč, společnost si toto ještě ověří telefonátem na ČOI, kde jí je opět potvrzeno stanovisko z písemného protokolu, že ohledně §12 ZOS je vše v pořádku, po více jak měsíci, kdy „přibydou“ čtyři stěžovatelé ( za tuto dobu cca 5 týdnů společnost odpověděla cca 5155 dotazů a přibylo celkem čtyř stěžovatelů), se ČOI zpětně změní názor a vyměří pokutu 950 tis Kč ?

 

Pane Klímo, přijde Vám to normální? Pokutu je následně Ústředním orgánem ČOI úplně zrušena a následně po několika měsících Inspektorátem Královéhradeckého a Pardubického kraje stanovena na částku 180 tis Kč, která byla Ústředním orgánem ČOI potvrzena a tudíž aktuálně je řešena „správní žaloba“. Je normální, že ČOI určí v rozhodný den kontroly, že je vše ohledně § 12 ZOS v pořádku a to písemným zápisem, toto současně potvrdí i zaměstnanec ČOI v telefonickém rozhovoru. Telefonát se zástupcem ČOI (jako důkaz uznala i samotná ČOI), že je vše v pořádku. Tento telefonát má ČOI i soud k dispozici. Můžeme Vám ho samozřejmě poskytnout. Zde je přepis (: v telefonické konzultaci ČOI uvádí: v čase 0:53…“podle mě je to přehledné, krásně jste to tam udělali ten ceník“, v čase 1:35…“lidi by byli blbý, kdyby na to neklikli a už bychom jim to ani, prostě bychom jim napsali od stolu, že je to jejich blbost “, v čase 4:42 …“ceník je jasný, přehledný, je tom tam opravdu pěkně není důvod, aby si to nepřečetli“.

 

Proč tedy poté po změně názoru po několika měsících ČOI vyměří sankci 950 tis (následně po zrušení 180 tis Kč a to na základě důkazu, předmětného telefonátu)? Když původní sankce byla 1 tis Kč? A za období, které bylo ze strany ČOI zkontrolováno. Ano, dle názoru společnosti jednoznačně šikanózní postup, který měl počátek vzniku po období, kdy si společnost dovolila upozornit Ústředního ředitele ČOI na rozpor mezi názorem ČOI a názorem ADR, což logicky, společnost zpětně může považovat za chybu, ale pokud nemá společnost potřebu ničeho skrývat, proč by neměla oslovit s tímto zjištěním přímo Ústředního ředitele ČOI. Nad rámec toho, ČOI (některé inspektoráty) sama informovala stěžovatele, že v období od 03/2020 do 04/2021, stejně tak jako dTest, že informovanost spotřebitelů byla sice v zákonném minimu, ale byla splněna a tudíž spotřebitel již nemůže tvrdit, že nebyl o ceně služby řádně informován, dTest toto učinil celkem 67x.

 

Sama společnost stěžovatele odkazovala na ČOI v domnění, že si ČOI bude za svým názorem stát. Změna názoru ČOI i dTestu nastala v období, kdy společnost zveřejnila na svých webových stránkách pravomocný Rozsudek OS v Hradci Králové, který určil, že společnost nemusí registrační poplatek vracet, jelikož má na něj právo. Po tomto zveřejnění se spustilo další kolo kontrol ze strany ČOI (opět přikládáme přílohou písemnost směrem k ČOI z 2. 7. 2021, ze které je jednoznačné jaký typ šikanózního postupu ČOI používá, viz příloha) a obrat v názoru dTestu, který sám ve svém vyjádření přiznal, že pokud ČOI změnila názor, dTest ho tedy také mění. V mezidobí nedošlo ke žádnému vzniku či průlomu v dopadající judikatuře, prostě nic nového, pouze ze strany společnosti zveřejněn Rozsudek 100% ve prospěch společnosti a opět začal „hon na společnost“, podpořený několika stížnostmi v řádů desítek, možná jednotek za využití FCB skupiny, která hrozí fyzickou likvidací jednatele a jeho rodiny za aktivního přispění zástupce dTestu.

 

Prohlášení EKČR, kdo se v této problematice orientuje, byť minimálně a pochopí účel naší služby, kdy opravdu nejsme ani se nevydáváme za dražebníky, musí oznámení EKČR označit za nesmysl. Za celou dobu existence naší služby si nestěžoval žádný exekutor, mimo jednoho soudního exekutora napojeného na vedení EKČR, kdy právě z jeho popudu vzniklo toto oznámení a to je z toho důvodu, že klientka společnosti, která nám měla uhradit poplatek 5 tis Kč, tento poplatek chtěla vrátit po tomto exekutorovi, nikdo jiný si po dobu více jak dvou a půl let nestěžoval a víte proč? Protože díky inzerci od naší společnosti mají, dle našeho názoru o 75% více zájemců o dražené nemovitosti.

 

Advokát Láska, ano máte pravdu, zastupuje několik klientů v řádech jednotek, ale jeho písemné vyjádření se absolutně neshoduje s jeho „cirkusovým“ vystoupením ve Vašem pořadu, viz příloha, aktuální komunikace advokát Láska směrem ke společnosti. Zde je vidět markantní rozpor mezi advokátovým tvrzením v reportáži a v tom, jak obhajuje své klienty v komunikaci s námi.

 

Je s podivem, že konkurenční pořad na ČT si cestu jak oslovit jednatele společnosti našel a dostal celkem obsáhlé vyjádření, ze kterého čerpal. Je pravdou, že ČT natočila celkem dvě reportáže, jednu v únoru 2020, která též byla nevyvážená (podobně jako Vaše reportáž Seznam zprávy Záhady Josefa Klímy)  a po upozornění společnosti a logicky též po upozornění od stěžovatelů, kteří prostě nevymizí, bylo natočeno pokračování o činnosti společnosti, odvysílané v záři 2021, tedy rok a půl po první reportáži a tato druhá reportáž již zcela objektivně uvádí fakta ohledně soudních rozhodnutí ve prospěch společnosti, ale i logicky proti společnosti, ale vyváženým způsobem. Paradoxem je, že v reportáži vystupují dva „poškození“ klienti, kteří si stěžují, jak je společnost „podvedla“, dle  jejich názoru, ale současně první stěžovatel uvádí, ….asi jsem tyto informace přehlédl….a druhá stěžovatelka dokonce nevědomě přiznala, že díky informacím od naší společnosti si nemovitost vydražila (sice u jiného dražebníka, protože my skutečně dražebníkem nejsme a poskytujeme jen informace – logicky kde jinde, kde se poplatek neplatí), ale přiznala prospěšnost naší služby, aniž by o tom věděla, protože jinak by se o možnosti účasti na samotné dražbě nemusela ani dozvědět, taková je bohužel pravda. Toto je jeden z příkladů, kdy se nás klient snaží obejít, i když objednané informace obdržel. Naše společnost není dražebníkem, naše společnost informuje širokou veřejnost o možnosti a existenci exekučních a insolvenčních nemovitostí. Nejedná se o žádný trik, jak se uvádí v reportáži (Seznam zprávy, Záhady Josefa Klímy) a i v písemném komentáři, ale o zcela legální, právně podloženou službu pro širokou veřejnost, kterou již v rámci soudních žalob na vrácení finančních poplatků opakovaně posuzoval soud a nikdy nevyslovil názor, že by ze strany společnosti šlo o nekalou, či dokonce podvodnou praktiku. Dvě soudní rozhodnutí jsou ve prospěch společnosti, jedno v neprospěch, ale ani toto rozhodnutí neoznačuje činnost společnosti za nekalou, jen označuje skutečnost, že nebylo zjištěno, zda se klient registroval k úplatné, či neúplatné službě, nic víc, nic méně.

 

Pokud někdo pořizuje audio video záznam bez předchozí dohody, nepovažujeme to za slušný prvotní přístup, toliko pouze k tomu, že byl dán prostor k vyjádření.

 

Ano, toto bude asi s největší pravděpodobností nutné (doložení Vašeho tvrzení), protože nikdy naše společnost nenabízela klientům již prodané nemovitosti, natož z roku 2017 a neúčtovala za toto poplatek. Tato situace nemůže nastat, jelikož denně probíhá kontrola všech cca 750 nemovitostí (exekučních, insolvenčních) a pokud nastane změna, ihned společnost zjedná potřebnou úpravu. Společnost zkoumala, jak reportérka Petra Majerová dospěla k tomuto tvrzení a buď je to opravdu „výmysl“, nebo mohla reportérka vycházet z archivu nemovitostí na s-drazby.cz, kdy je pravdou, že zde jsou uloženy některé nemovitosti (36 záznamů) z roku 2017 v sekci připravujeme, ale tyto nemovitosti se nikde neprezentují v aktivní inzerci a rozhodně za tyto nemovitosti neúčtovala nikomu žádný poplatek. Aktuálně máme v nabídce cca 750 nemovitostí, počet 36 nemovitostí není absolutně významný pro „lákání lidí“. Druhá možnost může být, že v rámci insolvenčních nemovitostí může opravdu dojít ke skutečnosti, že nemovitost je sice sepsaná v majetkové podstatě úpadce, ale v průběhu ins. řízení vyjde najevo, že v rámci ochrany obydlí se tato nemovitost nemusí vydat ke zpeněžení (menší procento nemovitostí) a tudíž klient, byť projeví o nemovitost sepsanou v ins. řízení v majetku úpadce zájem, nevznikne klientovi příležitost reálně se o nemovitost ucházet a tudíž tuto situaci řešíme vždy s klientem individuálně a poplatek při zjištění této skutečnosti nepožadujeme, ale jedná se o jednotky případů, kdy již v samotné inzerci a následně emailové komunikaci jsou všichni již potencionální klienti s tímto stavem seznámeni – že inzerce neznamená, že se bude nemovitost 100% zpeněžovat.

 

Pane Klímo, pokud tedy shrneme výše uvedené, žádám Vás - prosím Vás o přehodnocení Vašeho tvrzení, že společnost nabízí k prodeji nemovitosti, které jsou již mnohdy prodané a zároveň bych Vám byl vděčný, kdyby jste se jako nezávislý žurnalista „podíval“ na jednání a konání ČOI, zejména na důkazy plynoucí se „správní žaloby“, které z pohledu společnosti jsou více než šikanózní a bohužel vedou ke vzniku manipulace spotřebitelů, např. i  FCB skupiny stěžovatelů, kteří jsou ovlivněni zcela účelovým vyjadřováním ČOI a dTesu, viz příloha.

 

Celkem v přílohách posíláme předmětnou žalobu proti ČOI ze dne 7. 7. 2021 (pokud budeme mít zájem o zaslání všech příloh v rámci tohoto soudního sporu, není problém), dále Vám posíláme obecné vyjádření směrem k ČOI z data 20. 9. 2021 (angažovanost právníka dTestu pana Zelenky v FCB skupině, pošleme pár nácků, podpálíme barák, skupinu zfetovaných negrů s letlampama, ať si trochu zablbnou, pojď brácho podpálíme špeluňku) a další přílohu vyjádření směrem k ČOI ze dne 2. 7. 2021 (jednoznačně šikanózní postup), poslední přílohou je písemnost od advokáta Lásky.  Veškeré písemnosti jsou aktuální, a tudíž vyjadřují nejaktuálnější stav ve věci.

 

Děkuji Vám za Váš čas a případnou reakci.

 

Luboš Vavrda, jednatel

Centrum aukcí.cz. s.r.o.

 

V Hradci Králové dne 23. 9. 2021

Místo konání

Vyhlašovatel

Centrum aukcí.cz s.r.o.

Piletická 486
50341 Hradec Králové
Česká republika
+420227272772
aukce@s-drazby.cz