Dražba Seznam zprávy - otevřený dopis
  • 637673029360560092_Klíma 3.jpg
  • 637673029632279309_Klíma 4.jpg
  • 637673029786185951_Klíma 5.jpg
  • 637673026162585099_Klíma 1.jpg
  • 637673029099934471_Klíma 2.jpg
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Připravuje se
Číslo dražby:
Seznam zprávy - otevřený dopis
Předpokládaný konec:
Připravujeme
Vyvolávací cena:
0 Kč
Minimální příhoz
0 Kč
Dražební jistota
0 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Město:
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Registrace k dražbe do:
Neuvedeno
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
15.09.2021 23:59
Registrace dražitelů s předkupním právem:
Ano
Registrace dražitelů s předkupním právem do:
15.09.2021 23:59
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Seznam zprávy - otevřený dopis

Vloženo:15. 9. 2021 11:35:44 |  ID dražby:1761 0 Kč
Připravujeme

Popis předmětu aukce

  

Otevřený dopis šéf reportérovi pořadu seznam zprávy panu Josefu Klímovi

 

Pan

Josef Klíma

šéf reportér

pořadu seznam zprávy

                                                                                                            Radlická 3294/10

                                                                                                               150 00 Praha 5

 

Pane Klímo,

 

dovolte, abych Vám veřejně napsal své vyjádření k reportáži v pořadu seznam zprávy, který byl uveřejněn dne 10. 9. 2021 v 16hod v pořadu záhady Josefa Klímy na seznam zprávy a následně dne 14. 9. 2021 v 09:43hod na stejné platformě.

 

Reportáž se vedla zcela v absurdním nepravdivém duchu, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. nabízí k prodeji nemovitosti (naše společnost nabízí informace k aktuálním „exekučním“ a „insolvenčním“ nemovitostem), které jsou již mnohdy prodány viz citace z vašeho článku: „Dražební společnost nabízí na internetu lákavě vypadající nemovitosti, které jsou mnohdy už dávno prodané. Jak funguje trik, který vás připraví o peníze“?  Proti tomuto nepravdivému tvrzení se důrazně ohrazujeme a žádáme o doložení tohoto tvrzení, jelikož tato nepravda nás velmi výrazně poškozuje již několik hodin po uveřejnění této nepravdivé - lživé informace.

 

Dále chceme upozornit, že zpracování reportáže bylo vysoce tendenční, čemuž rozumíme, média potřebují zveřejnit „senzaci“, vždy jde především o sledovanost, měla by však existovat do určité míry i něco jako novinářská etika, kdy by mělo dojít k posouzení všech dostupných faktů a dohledatelných skutečností, pokud se nedá prostor (slušným způsobem) k vyjádření dotčeným subjektům.

 

V první části reportáže se vyjadřuje jakýsi anonymní stěžovatel, jsme přesvědčeni, že žádná taková osoba neexistuje, jelikož již při líčení příběhu je jasné, že se jedná o smyšlený příběh, který si mohla reportérka pořadu Petra Majerová sama zinscenovat za účelem atraktivnosti reportáže. K tomuto tvrzení dokládáme:

 

čas reportáže 01:45….reportérka navádějící otázkou na anonymního stěžovatele zda je přesvědčen o podvodu, anonym odpovídá „jednoznačně je to podvod, nic jsem si neobjednal“………nařčení z podvodného jednání ve veřejném prostoru je velmi závažný skutek, zejména pokud reportérka pořadu Petra Majerová má na našem webu www.s-drazby.cz k dispozici několik pravomocných soudních rozhodnutí (Okresní soud v Hradci Králové, Rozsudek ze dne 28. 1. 2021, č.j. 10C 251/2020-45, nebo Okresní soud v Hradci Králové, Rozsudek ze dne 5. 3. 2019, č.j. 12C 238/2018-45) , které hovoří 100% v náš prospěch, tedy ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.,  kdy tato soudní rozhodnutí určují, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. má právní nárok jak na registrační poplatek 5.000,-Kč, tak i na jiná finanční plnění dle uzavřených smluv právě REGISTRACÍ na webu www.s-drazby.cz, tedy úplně totožném, stejném způsobu uzavření smluvního vztahu a to registrací na www.s-drazby.cz, co k tomuto více dodat ? Další zajímavé postřehy, svědčící o tom, že účelem reportáže není uveřejnit „pravdu“, ale pouze „senzaci“ a to za každou cenu, byť za cenu poškození dotčené společnosti,

 

čas reportáže: 03:22….anonymní stěžovatel tvrdí, že mu paní řekla, že se nic neplatí, mimo 5% z aukce atd….pokud by byl opravdu klientovi účtován poplatek 5 tis Kč, tak se v žádném případě nejedná o dobrovolnou aukci, tam žádný registrační poplatek společnost neúčtuje, s podivem je však informace od anonymního stěžovatele, že mu bylo něco řečeno do telefonu (v čase reportáže 03:57), toto však není dle reálného zjištění reportérky Petry Majerové možné, jelikož dle jejího zjištění společnost s nikým netelefonuje (v čase reportáže 07:25), pouze vyřizuje emailové dotazy, s kým tedy anonymní stěžovatel mluvil? Opravdu této stěžovatel reálně existuje? Nebo je to pouze domluvený kamarád reportérky pro vytvoření „senzace“? Můžeme se mýlit, ale opravdu si reportérka tvrzení „anonymního stěžovatele“ prověřila, není i ona obětí nepravdivých informací.

 

Čas reportáže 03:45….proč je záměrně v reportáži skryta informace „ZPOPLATNĚNA", tak aby tato jasná informace o zpoplatnění služby snad nebyla v reportáži zveřejněna, proč je v čase 03:47 vidět informace „ZPOPLATNĚNA“ pouze z dálky v malém měřítku, tak aby byla tato zásadní informace nečitelná pro běžného sledujícího, proč?     

 

Čas reportáže 04:37…..ano klient uvádí správně, že pokud nemá zájem využít našich dalších služeb, tak si musí jednat o koupi nemovitosti s příslušným ins. správcem již sám, na tomto není nic špatného, od společnosti si objednal službu a získal informace o nemovitosti sepsané v ins. řízení a pokud klient nechce, aby ho společnost při jednání s ins. správcem zastupovala, tak si toto může obstarat sám, společnost mu k tomuto poskytla jasný návod, jak postupovat při tomto jednání, co je na tom špatného?

 

Čas reportáže 05:10……zásadní nepravdivá informace, nemovitost nemůže být zpeněžena v minulosti a nabízena společností, denně probíhá kontrola aktuálnosti sepsaných nemovitostí v ins. řízení, toto není možné, aby nemovitost byla zpeněžena v roce 2017 a naše společnost o ní informovala v inzerci, žádáme doložit tuto nepravdu – lež  jakýmkoli způsobem, pro další nutné řešení z naší strany. Společnost nikdy nikomu „nevyhrožovala exekucí“, pokud toto někdo tvrdí, žádáme doložit.

 

Čas reportáže 06:34…….oznámení EKČR z ledna 2020, tedy cca 20 měsíců staré oznámení, které bylo učiněno v době, kdy se EKČR mylně domnívala, že se společnost vydává za dražebníky, což je absolutní nesmysl, EKČR tedy učinila podání na příslušné kontrolní orgány (před více jak 20 měsíci), jak je zřejmé i z publikovaného vyjádření a po tuto dobu více jak 20 měsíců nic nenasvědčuje tomu, že by se společnost měla dopouštět jakéhokoli protiprávního jednání dle oznámení EKČR, je s podivem, že si reportérka pořadu není schopna tyto údaje ověřit, když již jako jednu z hlavních informací použije neaktuální cca 2 roky starou (kontrolními úřady nepotvrzenou) nesmyslnou informaci.     

 

K vystoupení pana Lásky se zde nebudeme vyjadřovat, jelikož toto budeme řešit samostatnou cestou, ale jeho tvrzení jsou velmi odvážná, chápeme, že jako aktivní politik se potřebuje zviditelnit a využít každou možnost k získání sympatií, je pravdou, že jeho vyjádření v čase reportáže 08:40 (nedojde k uzavření smlouvy) je v absolutním rozporu s námi publikovanými Rozsudky soudu, ale je to jeho názor, spíše nás zaráží jeho odvážná tvrzení přímo na osobu jednatele, kde používá slova podvod, podvodné, aniž by pro tato tvrzení měl nějaký konkrétní důkaz, vzhledem k některým jeho kauzám v minulosti, se ani jeho postoji nedivíme, jde pravděpodobně především o určitou formu sebeprezentace a zviditelnění, což potvrzují některé „zpackané“ kauzy pana Lásky v minulosti, které svědčí pro to, že nemusí mít  ve svých názorech vždy pravdu, stejně tak jeho písemná komunikace s námi nikdy nesvědčila o jeho „novém“ razantním názoru o podvodu. Stejně tak jsme se prozatím nikdy nesetkali s tvrzením, že nabízíme „prodané“ nemovitosti. Proč bychom to dělali? Je to velmi krátkozraké, nebo si opravdu myslíte, že máme zapotřebí toto činit, když exekučních řízení jsou stovky nemovitostí, stejně tak insolvenčních nemovitostí?

 

Za jedinou pravdivou informaci se dá považovat v čase reportáže 11.30 informace od mluvčího ČOI, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. podala žalobu na ČOI, právě proti udělení pokuty 180 tis Kč, kdy jak uvádí mluvčí ČOI, všichni se těšíme na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v této žalobě, kdy právě Centrum aukcí.cz, s.r.o. žaluje Ústřední inspektorát ČOI pro porušení zákona. Počkejme si tedy na toto rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a řiďme se všichni jeho rozhodnutím, ať je jakékoli, ale do této doby je velmi neprofesionální vytvářet zcela účelové reportáže jen a jen za účelem zvýšení sledovanosti, popř. nechávat prostor pro anonymní stěžovatele, popř. pro politiky, kteří v rámci své sebeprezentace jsou schopni v rámci reportáže udělat „cokoliv“.

 

Jak jinak se dá vysvětlit skutečnost, že v rámci reportáže nebyla použita žádná doložitelná fakta, jen a jen domněnky a ničím nepodložené osobní názory buď anonymních stěžovatelů nebo pana Lásky, politik, právník (vyznívající v kontextu v neprospěch společnosti). Jediným faktem byla skutečnost, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. podala na Ústřední inspektorát ČOI žalobu pro porušení zákona, proč nedošlo ke zveřejnění této žaloby v rámci reportáže, proč pořad nechce zveřejnit doložitelná fakta, ze kterých může být zřejmé porušení zákona ze strany samotné ČOI. Proč v pořadu nebyla zmínka o Rozsudcích soudu hovořící ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.? Proč pan Láska nabádá stěžovatele, že jedinou obranou je „najmout“ si slušného advokáta, který za 1.000,-Kč bude klienta bránit. Každý ať si udělá obrázek sám.

 

Proč si reportérka účelové reportáže neobstarala od ČOI jedno z mnoha vyjádřeních o naší činnosti, např. aktuální zjištění ČOI ze dne 04. 08. 2021, odkaz na celé znění písemného vyjádření ČOI zde:

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/zjisteni-coi-04082021.html

 

Kde samotná ČOI aktuálně v srpnu 2021 uvádí:

 

Níže kontrolního zjištění České obchodní inspekce, Hradec Králové, která u společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.,provozovatele portálu www.s-drazby.cz provedla simulovaný nákup služeb s tímto zjištěním:

-  během celého procesu bylo posouzeno, jaké informace jsou spotřebiteli poskytovány před uzavřením závazné registrace,

- dále bylo jistě uvedeno, jaké podklady Vám budou zaslány a poukázáno na aukční podmínky,

- společnost před tlačítkem registrovat se uvádí, že služba je zpoplatněna /tučným písmem/ a dále je na několika místech zpístupněn ceník,

- výše uvedené tučné a podtržené výrazy jsou proklikávací na konkrétní dokumenty,

- dále je spotřebitel výrazně upozorněn na to, že registrace je zpoplatněna s proklikávacím odkazem na ceník,

- slovo ZPOPLATNĚNA by mělo ve spotřebiteli vyvolat zájem o další informace, které se spotřebitel dozví v rámci odkazu na aukční podmínky a ceník, uvedeném ve stejné větě,

- záleží tak čistě na spotřebiteli, zda na dané podmínky přistoupí, cenu akceptuje a zaregistruje se,

- informuje spotřebitele o aukčních podmínkách v emailu zasílaném spotřebiteli,

- dále je spotřebitel informován o aukčních podmínkách na internetových stránkách www.s-drazby.cz,

- dále před uzavřením závazné registrace, kde je spotřebitel upozorněn hned dvakrát na existenci aukčních podmínek,

- kontrolou těchto aukčních podmínek bylo zjištěno, že zahrnují odkazy na další dokumenty, dále pak ceník služeb.

Pane Klímo, až doposud jsem byl přesvědčen, že jako novinář máte poslání sdělovat lidem pravdu, ať je jakákoli, bohužel po odvysílání pořadu si to již nemyslím, pokud máte zájem, zašlu Vám znění žaloby proti ČOI, ze kterého i laik musí seznat, jaká je skutečnost ve věci a že veškerý registrační proces je paradoxně nastaven dle doporučení ČOI, tak jak tvrdím v reportáži. Pokud by reportérka slušnou formou požádala o stanovisko společnosti dostalo by se jí tolik průkazných a důkazních materiálů, že by možná na celou problematiku změnila ihned názor. Větší přínos by měla pro spotřebitele reportáž o tom, že když s někým spotřebitel uzavírá smluvní vztah a dožaduje se poskytnutí nějakých služeb, má se také řádně seznámit s podmínkami a ne se ihned hrnout do smluvního vztahu, o kterém si nic nezjistil jen kvůli tomu, že je „dychtivý“ mít všechno hned. Bohužel tomu napomáhá dnešní „uspěchaná“ doba. Mrzí mě, že jste mě jako jednoho z Vašich diváků museli zklamat jen kvůli potřebě „zalíbit“ se určité skupině obyvatel.

 

Na závěr jen něco málo z novinářské etiky, ale to asi musíte znát, škoda, že se tím vaše reportérka absolutně neřídí:

 

V novinářské etice se spolu střetává svoboda slova (zaručená v ČR článkem 17 Listiny základních lidských práv a svobod,) s obecnou mírou vkusu, ochranou soukromí, ochranou práva na čest a důstojnost a zodpovědným hledáním objektivní pravdy.

 

Závěrem urgujeme doložení nepravdivých tvrzení, žádáme konkrétní data, jaké nemovitosti jsou již  „mnohdy prodané“ a naše společnost za informace o těchto nemovitostech „účtuje“ klientům poplatek.

 

Pokud by jste uznal na základě výše uvedených faktů, odvysílání reportáže o nápravě a omluvě, budeme rádi, ale po pravdě neočekáváme to, jsme spíše připraveni svá práva hájit na poli případné žaloby na ochranu osobnosti, což je asi ve vaší „branži“ zcela normální, stejně tak v trestně právní rovině, jelikož vaše reportáž poškozuje jak dotčenou právnickou osobu, tak fyzickou osobu jednatele. Stejně budeme postupovat proti každému subjektu, který nás bude vědomě, či nevědomě poškozovat, tak jak by to činil každý subjekt, který nemá potřebu cokoli skrývat a čehokoli se bát.

 

 

S pozdravem,

 

Luboš Vavrda

Jednatel společnosti

Centrum aukcí.cz, s.r.o.

IČ: 288 50 700

 

V Hradci Králové dne 15. 09. 2021

Místo konání

Vyhlašovatel

Centrum aukcí.cz s.r.o.

Luční 568
50003 Hradec Králové
Česká republika
+420227272772
aukce@s-drazby.cz

Dokumenty