• 637704349951699900_odkladný účinek KS HK II.jpg
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Připravuje se
Číslo dražby:
Seznam zprávy - otevřený dopis
Předpokládaný konec:
Připravujeme
Vyvolávací cena:
0 Kč
Minimální příhoz
0 Kč
Dražební jistota
0 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Hlavní město Praha
Město:
Možnost podání předražku:
Ano
Podíl:
Registrace k dražbe do:
Neuvedeno
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
15.09.2021 23:59
Registrace dražitelů s předkupním právem:
Ano
Registrace dražitelů s předkupním právem do:
15.09.2021 23:59
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Krajský soud vyhověl žádosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., žaloba, ČOI

Vloženo:15. 9. 2021 11:35:44 |  ID dražby:1761 0 Kč
Připravujeme

Popis předmětu aukce

  

 Krajský soud v Hradci Králové dne 20. 10. 2021 vyhověl návrhu ( v rámci podané žaloby na ČOI)  společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz o přiznání odkladného účinku žalobě. Společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. jako žalobce, žaluje Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát pro její nezákonné a protiprávní jednání. Česká obchodní inspekce tento návrh nedoporučila schválit s tímto odůvodněním (viz bod 3. soudního rozhodnutí): ČOI Krajskému soudu v Hradci Králové sdělila, že schválení tohoto požadavku nedoporučuje, jelikož toto je výjimečným opatřením znamenajícím průlom do právní moci rozhodnutí. Ale i tak Krajský soud v Hradci Králové vyhověl opakované žádosti společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz. Jedná se o soudní rozhodnutí předběžné povahy a nelze v něm předjímat rozhodnutí ve věci samé, tedy ve věci, kdy společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. žaluje ČOI (Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát) pro její protiprávní a nezákonné jednání.

 

Krajský soud vyhověl Centrum aukcí.cz, s.r.o., žaloba ČOI, s-dražby.cz

Kdo má zájem o celé znění soudního rozhodnutí, napište si žádost na email: vysvetlivky@s-drazby.cz, děkujeme.

Místo konání

Vyhlašovatel

Centrum aukcí.cz s.r.o.

Piletická 486
50341 Hradec Králové
Česká republika
+420227272772
aukce@s-drazby.cz

Dokumenty