Dražba Prodej stavebního pozemku o výměře 821m2, k.ú. Mariánské Radčice, okres Most
  • 637537658283847578_Návod na přihlášení se do aukce_page-0001.jpg
  • 637485728392542972_3.PNG
  • 637485728348167888_4.PNG
  • 637485728474105529_1.JPG
  • 637485728528793163_2.PNG
Typ:
Aukce
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
5516
Předpokládaný konec:
11.05.2021 10:30
Vyvolávací cena:
430 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Dražební jistota
65 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Ústecký
Město:
Mariánské Radčice
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace k dražbe do:
11.05.2021 09:59
Složení dražební jistoty:
Ano
Složení dražební jistoty do:
11.05.2021 09:59
Výměra pozemku
821 m2
Vyvolávací cena
430.000,-Kč
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej stavebního pozemku o výměře 821m2, k.ú. Mariánské Radčice, okres Most

Vloženo:11. 4. 2021 19:24:54 |  ID dražby:1673 430 000 Kč
Konec aukce Úterý 11.05.2021, 10:30

Popis předmětu aukce

  

Prodej stavebního pozemku v zastavitelné ploše o výměře 821m2, p.č. 75/34, veden jako orná půda, k.ú. Mariánské Radčice, obec Mariánské Radčice, okres Most.

Pozemek je určen dle ÚP k drobnému podnikání, službám, RD vesnického charakteru s max. 2NP, sklon max 50 stupňů.

V 06/2020 podepsána smlouva s ČEZ  Distribuce o přívodu ke koncovému spotřebiteli – 16,20A. Potvrzeno od SČVK rozvod od odečtové šachty (na p.č. 75/2 - zde DN150).

Odsouhlasen výjezd na stát. silnici II/276. V 05-08/2020 provedeny na celé ploše zemní práce, vyrovnání nivelety terénu, odvoz pařezů, dřevin atd.

Objekt se prodává formou dobrovolné elektronické aukce, kterou zvládnete hravě od  svého počítače. Pro klienty, kteří by měli zájem o pomoc při své první aukci, máme připravenou emailovou podporu, případně kompletní zastoupení při průběhu aukce.

Aukční jistota je vratná všem v plné výši do 7 pracovních dnů od ukončení aukce, kromě vítěze aukce. Vítězi aukce se aukční jistota zúčtuje jako odměna dle Aukční vyhlášky – pravidel aukce.

Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav nemovitosti, pozemku, porostu, aktuální možnosti způsobu výstavby u příslušného úřadu apod. zejména s ohledem na případné reklamace vlastností předmětu aukce. Účast v této dobrovolné aukci není zpoplatněna.

Internetová aukce se uskuteční dne 11.05.2021 od 10:00

Místo konání

www.s-drazby.cz

Vyhlašovatel

Centrum aukcí.cz s.r.o.

Luční 568
50003 Hradec Králové
Česká republika
+420227272772
aukce@s-drazby.cz