Zjištění ČOI 04.08.2021

Zjištění ČOI 04.08.2021

na webu Dražby nemovitostí

 

Níže kontrolního zjištění České obchodní inspekce, Hradec Králové, která u společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.,provozovatele portálu www.s-drazby.cz provedla simulovaný nákup služeb s tímto zjištěním:

-  během celého procesu bylo posouzeno, jaké informace jsou spotřebiteli poskytovány před uzavřením závazné registrace,

- dále bylo jistě uvedeno, jaké podklady Vám budou zaslány a poukázáno na aukční podmínky,

- společnost před tlačítkem registrovat se uvádí, že služba je zpoplatněna /tučným písmem/ a dále je na několika místech zpístupněn ceník,

- výše uvedené tučné a podtržené výrazy jsou proklikávací na konkrétní dokumenty,

- dále je spotřebitel výrazně upozorněn na to, že registrace je zpoplatněna s proklikávacím odkazem na ceník,

- slovo ZPOPLATNĚNA by mělo ve spotřebiteli vyvolat zájem o další informace, které se spotřebitel dozví v rámci odkazu na aukční podmínky a ceník, uvedeném ve stejné větě,

- záleží tak čistě na spotřebiteli, zda na dané podmínky přistoupí, cenu akceptuje a zaregistruje se,

- informuje spotřebitele o aukčních podmínkách v emailu zasílaném spotřebiteli,

- dále je spotřebitel informován o aukčních podmínkách na internetových stránkách www.s-drazby.cz,

- dále před uzavřením závazné registrace, kde je spotřebitel upozorněn hned dvakrát na existenci aukčních podmínek,

- kontrolou těchto aukčních podmínek bylo zjištěno, že zahrnují odkazy na další dokumenty, dále pak ceník služeb.

    

NÍŽE V TEXTU JSOU DVA DRUHY ZNAČENÍ, ČERVENÉ PODTRŽENÉ LINKY A DVĚ ČERVENÉ ŠIPKY, ČERVENÉ PODTRŽENÉ LINKY ZVÝRAZŃUJÍ FAKTICKÉ ZJIŠTĚNÍ KONTROLY ĆOI A DVĚ ČERVENÉ ŠIPKY NA NÁZOR ĆOI, SPOLEČNOST TOTO ZVÝRAZNĚNÍ NECHÁVÁ S TÍM, ŽE VŽDY ZÁVAZNĚ BUDE ROZHODOVAT POUZE SOUD, TOTO ZVEŘEJNĚNÍ JE ZDE Z TOHO DŮVODU, ABY BYLO ZŘEJMÉ, JAKÝ JE FAKTICKÝ STAV INFORMOVANOSTI SPOTŘEBITELŮ BEZ OHLEDU NA NÁZORY ČOI NEBO NÁZORY SPOLEČNOSTI. ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY A POUZE ZÁVAZNÝ NÁZOR SOUDU.

TOTO ZVEŘEJNĚNÍ JE ZDE I Z DŮVODU, ABY VŠEM SPOTŘEBITELŮ, SUBJEKTŮM, KLIENTŮM, BYLO JASNÉ, K JAKÝM REÁLNĚ AKTUÁLNÍM ZJIŠTĚNÍM ĆOI V SRPNU 2021 DOŠLA  A  PÍSEMNĚ ZAZNAMENALA.  

DO JISTÉ MÍRY BY TOTO MĚLA BÝT I ČÁSTEČNÁ ODPOVĚĎ NA TO, JAK SPOLEČNOST INFORMUJE O CENĚ SVÝCH SLUŽEB VŠECHNY SPOTŘEBITELE BEZ ROZDÍLU. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI VÍCE NEŽ DOSTATEČNĚ. 

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021 - 2str.

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021 - 3.str.

OPRAVDU SI NĚKDO MYSLÍ, ŽE SE JEDNÁ O PODVODNÉ JEDNÁNÍ ??

 

 

 

 

Přístupnost

Webové stránky www.S-drazby.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Vyjímkou je funkce hodnocení stránek.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor – Tisk). Nezávislost na vstupním zařízení Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon a nebo hlasovou čtečku.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu admin@S-drazby.cz.

 

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz