S-DRAZBY_POPLATEK_COI

S-DRAZBY_POPLATEK_COI

na webu Dražby nemovitostí

S-dražby.cz - ČOI - POPLATEK - RECENZE, ČOI zveřejňuje svůj názor, že po zveřejnění CENÍKU (podzim 2019) na www.S-dražby.cz a zvýrazněné informace ZPOPLATNĚNA (před registračním tlačítkem) již nemůže spotřebitel tvrdit, že nebyl o zpoplatnění služby řádně informován. Rozsudek OS HK, ale uvádí, že i v červnu 2019 bylo informovanost na www.S-dražby.cz v pořádku a to v rámci svého soudního rozhodnutí, které dává společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. 100% za pravdu, že má nárok na poplatek 5.000,-Kč, stejně tak jiný Rozsudek OS v HK, který dává společnosti 100% za pravdu při nároku na poplatek-jistinu ve výši 74.000,-Kč v termínu registrace září roku 2018.

 

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NĚKTEŘÍ SPOTŘEBITELÉ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ČOI NEUHRADILI TENTO REGISTRAČNÍ POPLATEK, MAJÍ NYNÍ MOŽNOST TOTO UČINIT BEZ SANKCÍ, LHŮTA PRO ÚHRADU POPLATKU BEZ NÁROKU NA ZÁKONNÝ ÚROK Z PRODLENÍ JE DO 7 DNŮ PO OBDRŽENÍ AKTUÁLNÍ VÝZVY K ÚHRADĚ POPLATKU.

ZDE-KLIKNI odkaz na další SOUDNÍ ROZHODNUTÍ, kde také SOUD přiznává 100% NÁROK NA FINANČNÍ PLNĚNÍ ve prospěch provozovatele aukčního webu www.S-drazby.cz - poplatek 5.000,-Kč

ZDE-KLIKNI odkaz na další SOUDNÍ ROZHODNUTÍ, kde také SOUD přiznává 100% NÁROK NA FINANČNÍ PLNĚNÍ ve prospěch provozovatele aukčního webu www.S-drazby.cz - jistina 74.000,-Kč

 

S-drazby.cz_COI_POPLATEK_RECENZE