Pomoc Ukrajině

na webu Dražby nemovitostí

Oznámení společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz

Pomoc Ukrajině

 

Závazné prohlášení společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., IČ: 28850700.

 

Společnost zde závazně prohlašuje, že pokud jejich klienti, kteří jsou u společnosti v prodlení, ohledně úhrady registračního poplatku 5.000,-Kč, popř. 6.000,-Kč prokáží, že v období od 1. 3. 2022 do 7. 3. 2022 zaplatili jakoukoli finanční částku na níže uvedené transparentní účty, bude jim tato částka dle tohoto prohlášení odečtena z dlužné částky. Jedná se o tyto účty humanitárních organizací, a to buď SOS Ukrajina nebo Charita pro Ukrajinu.

 

SOS Ukrajina

Organizuje Člověk v tísni.

Sbírkový účet: 0093209320/0300

 

nebo

 

Charita pro Ukrajinu

Organizuje Charita Česká republika.

Sbírkový účet 55660022/0800variabilní symbol 104

 

Pokud provedete úhradu, uchovejte si doklad, potvrzení, které bude použito pro snížení, popř. vynulování dlužné částky.

 

Děkujeme,

 

Luboš Vavrda, jednatel,

Centrum aukcí.cz, s.r.o.

IČ: 28850700

Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) nabízí celkem tři druhy služeb. Dobrovolné online aukce, na které se nevtahuje žádný REGISTRAČNÍ POPLATEK. Dále službu exekuční dražby, kde REGISTRAČNÍ POPLATEK je 5 000,-Kč a službu insolvenční nemovitosti, kde je REGISTRAČNÍ POPLATEK 6 000,-Kč. Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) má bohužel na internetu RECENZE, které neodpovídají reálnému stavu, jelikož je prokázáno, že negativní RECENZE se šíří 100 x rychleji, než RECENZE pozitivní. Z tohoto důvodu S-DRAZBY zveřejňují podstatné informace na své titulní stránce (www.s-drazby.cz), tak aby si každý udělal vlastní RECENZI a nečinil závěry z úmyslných negativních RECENZÍ malé části nespokojených klientů. Dále portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) zveřejňuje informace jak ohledně soudních jednání (S-DRAZBY SOUD), tak ohledně ČOI (S-DRAZBY COI), stejně tak informace o ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (S-DRAZBY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY), informace ohledně PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY (S-DRAZBY PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA), ZKUŠENOSTI (S-DRAZBY ZKUŠENOSTI), STÍŽNOSTI (S-DRAZBY STÍŽNOSTI).

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, DOPORUČUJEME PŘEČÍST, BUDETE PŘEKVAPENI:

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/otazky-a-odpovedi-budete-prekvapeni-ctete-pozorne.html

 

23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů „dalo“ společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. za pravdu. (s-drazby.cz)

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/obvodni-soud-pro-prahu-5-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/vyjadreni-dtestu-042020---042021.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/ak---laska-vyjadreni-spolecnosti.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/pomoc-ukrajine.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/sdrazbycz_seznam_zpravy_klima_reakce.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/iq-nekterych-clenu-fcb-skupiny.html

 

https://www.s-drazby.cz/drazba/1899/pomoc-ukrajine.html

 

https://www.s-drazby.cz/drazba/1891/fcb-skupina-spravce-cizek-milan.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1883/ak---laska-vyjadreni-spolecnosti.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1877/23-okresnich-soudu-a-5-obvodnich-soudu-%E2%80%9Edalo%E2%80%9C-spolecnosti-centrum-aukcicz-za-pravdu.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1878/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich-rozhodl-ve-veci-registracniho-poplatku.html

Dražba Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci registračního poplatku.... (s-drazby.cz)

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/krajsky-soud-vyhovel-zadosti-centrum-aukcicz.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazbycz_poplatek_soud_coi.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1913/zajimave-iq-nekterych-clenu-fcb-skupiny.html