Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

na webu Dražby nemovitostí

 

Banelo, a.s. (dále jen "Admin") zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

Odesláním poptávky nebo dotazu zákazník prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

  • Admin bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v kontaktním formuláři, tj. jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo zákazníka (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
  • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávat pověření zaměstnanci Admina nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má Admin uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů zákazníka.
  • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Admina a pro marketingové účely Admina. Osobní údaje zákazníka nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů z důvodu plnění smlouvy.
  • Zákazník jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Adminem a právo na jejich opravu.
  • Telefonní číslo a e-mail zákazníka budou uchovávány po dobu souhlasu zákazníka se zpracováváním těchto údajů. Zákazník jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Zákazník může v této souvislosti požadovat, aby Admin takto vzniklý stav odstranil.

Nevyhoví-li Admin takovému požadavku, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. Zákazník poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s poptávkou a plněním plynoucím z této poptávky a pro marketingové účely Admina.

Registrace u UOOU pod číslem 00071289, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz