Krajský soud vyhověl žádosti Centrum aukcí.cz

na webu Dražby nemovitostí

Krajský soud v Hradci Králové dne 20. 10. 2021 vyhověl návrhu ( v rámci podané žaloby na ČOI)  společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz o přiznání odkladného účinku žalobě. Společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. jako žalobce, žaluje Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát pro její nezákonné a protiprávní jednání. Česká obchodní inspekce tento návrh nedoporučila schválit s tímto odůvodněním (viz bod 3. soudního rozhodnutí): ČOI Krajskému soudu v Hradci Králové sdělila, že schválení tohoto požadavku nedoporučuje, jelikož toto je výjimečným opatřením znamenajícím průlom do právní moci rozhodnutí. Ale i tak Krajský soud v Hradci Králové vyhověl opakované žádosti společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., provozovatele aukčního portálu www.s-drazby.cz. Jedná se o soudní rozhodnutí předběžné povahy a nelze v něm předjímat rozhodnutí ve věci samé, tedy ve věci, kdy společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. žaluje ČOI (Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát) pro její protiprávní a nezákonné jednání.

 

KRAJSKÝ SOUD VYHOVĚL ŽÁDOSTI CENTRUM AUKCÍ.CZ,s.r.o.

Kdo má zájem o celé znění soudního rozhodnutí, napište si žádost na email: vysvetlivky@s-drazby.cz, děkujeme.

 

 

Níže kontrolního zjištění České obchodní inspekce, Hradec Králové, ze dne 4. 8. 2021, která u společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o.,provozovatele portálu www.s-drazby.cz provedla simulovaný nákup služeb s tímto zjištěním:

-  během celého procesu bylo posouzeno, jaké informace jsou spotřebiteli poskytovány před uzavřením závazné registrace,

- dále bylo jistě uvedeno, jaké podklady Vám budou zaslány a poukázáno na aukční podmínky,

- společnost před tlačítkem registrovat se uvádí, že služba je zpoplatněna /tučným písmem/ a dále je na několika místech zpístupněn ceník,

- výše uvedené tučné a podtržené výrazy jsou proklikávací na konkrétní dokumenty,

- dále je spotřebitel výrazně upozorněn na to, že registrace je zpoplatněna s proklikávacím odkazem na ceník,

- slovo ZPOPLATNĚNA by mělo ve spotřebiteli vyvolat zájem o další informace, které se spotřebitel dozví v rámci odkazu na aukční podmínky a ceník, uvedeném ve stejné větě,

- záleží tak čistě na spotřebiteli, zda na dané podmínky přistoupí, cenu akceptuje a zaregistruje se,

- informuje spotřebitele o aukčních podmínkách v emailu zasílaném spotřebiteli,

- dále je spotřebitel informován o aukčních podmínkách na internetových stránkách www.s-drazby.cz,

- dále před uzavřením závazné registrace, kde je spotřebitel upozorněn hned dvakrát na existenci aukčních podmínek,

- kontrolou těchto aukčních podmínek bylo zjištěno, že zahrnují odkazy na další dokumenty, dále pak ceník služeb.

    

NÍŽE V TEXTU JSOU DVA DRUHY ZNAČENÍ, ČERVENÉ PODTRŽENÉ LINKY A DVĚ ČERVENÉ ŠIPKY, ČERVENÉ PODTRŽENÉ LINKY ZVÝRAZŃUJÍ FAKTICKÉ ZJIŠTĚNÍ KONTROLY ĆOI A DVĚ ČERVENÉ ŠIPKY NA NÁZOR ĆOI, SPOLEČNOST TOTO ZVÝRAZNĚNÍ NECHÁVÁ S TÍM, ŽE VŽDY ZÁVAZNĚ BUDE ROZHODOVAT POUZE SOUD, TOTO ZVEŘEJNĚNÍ JE ZDE Z TOHO DŮVODU, ABY BYLO ZŘEJMÉ, JAKÝ JE FAKTICKÝ STAV INFORMOVANOSTI SPOTŘEBITELŮ BEZ OHLEDU NA NÁZORY ČOI NEBO NÁZORY SPOLEČNOSTI. ROZHODUJÍCÍ JE VŽDY A POUZE ZÁVAZNÝ NÁZOR SOUDU.

TOTO ZVEŘEJNĚNÍ JE ZDE I Z DŮVODU, ABY VŠEM SPOTŘEBITELŮ, SUBJEKTŮM, KLIENTŮM, BYLO JASNÉ, K JAKÝM REÁLNĚ AKTUÁLNÍM ZJIŠTĚNÍM ĆOI V SRPNU 2021 DOŠLA  A  PÍSEMNĚ ZAZNAMENALA.  

DO JISTÉ MÍRY BY TOTO MĚLA BÝT I ČÁSTEČNÁ ODPOVĚĎ NA TO, JAK SPOLEČNOST INFORMUJE O CENĚ SVÝCH SLUŽEB VŠECHNY SPOTŘEBITELE BEZ ROZDÍLU. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI VÍCE NEŽ DOSTATEČNĚ. 

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021 - 2str.

 

Kontrolní zjištění ČOI ze dne 04.08.2021 - 3.str.

OPRAVDU SI NĚKDO MYSLÍ, ŽE SE JEDNÁ O PODVODNÉ JEDNÁNÍ ??

 

Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) nabízí celkem tři druhy služeb. Dobrovolné online aukce, na které se nevtahuje žádný REGISTRAČNÍ POPLATEK. Dále službu exekuční dražby, kde REGISTRAČNÍ POPLATEK je 5 000,-Kč a službu insolvenční nemovitosti, kde je REGISTRAČNÍ POPLATEK 6 000,-Kč. Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) má bohužel na internetu RECENZE, které neodpovídají reálnému stavu, jelikož je prokázáno, že negativní RECENZE se šíří 100 x rychleji, než RECENZE pozitivní. Z tohoto důvodu S-DRAZBY zveřejňují podstatné informace na své titulní stránce (www.s-drazby.cz), tak aby si každý udělal vlastní RECENZI a nečinil závěry z úmyslných negativních RECENZÍ malé části nespokojených klientů. Dále portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) zveřejňuje informace jak ohledně soudních jednání (S-DRAZBY SOUD), tak ohledně ČOI (S-DRAZBY COI), stejně tak informace o ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (S-DRAZBY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY), informace ohledně PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY (S-DRAZBY PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA), ZKUŠENOSTI (S-DRAZBY ZKUŠENOSTI), STÍŽNOSTI (S-DRAZBY STÍŽNOSTI).

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, DOPORUČUJEME PŘEČÍST, BUDETE PŘEKVAPENI:

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/otazky-a-odpovedi-budete-prekvapeni-ctete-pozorne.html

 

23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů „dalo“ společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. za pravdu. (s-drazby.cz)

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/obvodni-soud-pro-prahu-5-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/vyjadreni-dtestu-042020---042021.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/ak---laska-vyjadreni-spolecnosti.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/pomoc-ukrajine.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/sdrazbycz_seznam_zpravy_klima_reakce.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/iq-nekterych-clenu-fcb-skupiny.html

 

https://www.s-drazby.cz/drazba/1899/pomoc-ukrajine.html

 

 

 

 

Přístupnost

Webové stránky www.S-drazby.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu. Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru). Vyjímkou je funkce hodnocení stránek.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor – Tisk). Nezávislost na vstupním zařízení Ovládání zvěřejněných stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Ať už se jedná o alternativní internetový prohlížeč, textový prohlížeč, PDA, chytrý telefon a nebo hlasovou čtečku.

Kontakt na webmastera

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu admin@S-drazby.cz.

 

V případě nesrozumitelnosti, nejasnosti výkladu,  jakéhokoli slovního spojení v rámci www.S-drazby.cz,  jsou návštěvnící, uživatelé, partneři portálu www.S-drazby.cz povinni si vyžádat upřesňující vysvětlení na níže uvedeném emailu:

vysvetlivky@S-drazby.cz