23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů „dalo“ společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. za pravdu.

na webu Dražby nemovitostí

AKTUÁLNĚ MÁME VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI VYDANÝCH 40 PRAVOMOCNÝCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ (EPR a též i Rozsudky soudu), ŽE SPOLEČNOST MÁ NÁROK NA REGISTRAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 5.000,-Kč, zveřejněno na webu s-drazby.cz v článku 23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů „dalo“ společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. za pravdu. (s-drazby.cz). SOUDY V TĚCHTO SOUDNÍCH ROZHODNUTÍCH UVÁDĚJÍ, BEZ NAŘÍZENÍ JEDNÁNÍ, ŽE POKUD SE DLUŽNÍCI NEBUDOU ŘÍDIT TĚMITO SOUDNÍMI ROZHODNUTÍMI MŮŽE SPOLEČNOST PROTI NIM ZAHÁJIT EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ. AKTUÁLNĚ MÁME 2 SOUDNÍ ROZHODNUTÍ, S NAŘÍZENÝM JEDNÁNÍM, S OPAČNÝM ZÁVĚREM NEŽ VÝŠE UVEDENÝCH 40 SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ.

Domníváme se, že 23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů, tedy celkem 28 různých soudců (aktuálně ke dni této zprávy je to cca již 33 soudců a 50 pravomocných soudních rozhodnutí), opakujeme 28 různých soudců, byť soudců Okresních a Obvodních soudů, nemůžou „statisticky“ udělat „chybné“ rozhodnutí, i když se jedná o rozhodnutí v rámci EPR, potažmo v následných Rozsudcích soudu (kde není nařízeno jednání), zejména s ohledem na prostý fakt, že se jedná o pravomocné Rozhodnutí soudu a dále s odkazem na Ústavní judikaturu I. ÚS 988/12 ze dne 25.7.2012, která se k problematice dokazování skutkových tvrzení při vydávání EPR vyjadřuje, viz článek odkazovaný shora, popř. na judikaturu Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.3.2011, sp. zn. 32 Cdo 1507/ 2010, která řeší stejnou problematiku a to za jakých okolností (doložení důkazního tvrzení, doložení skutkového tvrzení) je soud oprávněn vydat EPR.

 

 

23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů dalo společnosti za pravdu.

Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) nabízí celkem tři druhy služeb. Dobrovolné online aukce, na které se nevtahuje žádný REGISTRAČNÍ POPLATEK. Dále službu exekuční dražby, kde REGISTRAČNÍ POPLATEK je 5 000,-Kč a službu insolvenční nemovitosti, kde je REGISTRAČNÍ POPLATEK 6 000,-Kč. Aukční portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) má bohužel na internetu RECENZE, které neodpovídají reálnému stavu, jelikož je prokázáno, že negativní RECENZE se šíří 100 x rychleji, než RECENZE pozitivní. Z tohoto důvodu S-DRAZBY zveřejňují podstatné informace na své titulní stránce (www.s-drazby.cz), tak aby si každý udělal vlastní RECENZI a nečinil závěry z úmyslných negativních RECENZÍ malé části nespokojených klientů. Dále portál S-DRAŽBY (www.s-drazby.cz) zveřejňuje informace jak ohledně soudních jednání (S-DRAZBY SOUD), tak ohledně ČOI (S-DRAZBY COI), stejně tak informace o ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (S-DRAZBY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY), informace ohledně PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY (S-DRAZBY PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA), ZKUŠENOSTI (S-DRAZBY ZKUŠENOSTI), STÍŽNOSTI (S-DRAZBY STÍŽNOSTI).

 

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY, DOPORUČUJEME PŘEČÍST, BUDETE PŘEKVAPENI:

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/otazky-a-odpovedi-budete-prekvapeni-ctete-pozorne.html

 

23 Okresních soudů a 5 Obvodních soudů „dalo“ společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. za pravdu. (s-drazby.cz)

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/obvodni-soud-pro-prahu-5-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/vyjadreni-dtestu-042020---042021.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich-rozhodl-ve-veci-poplatku.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/ak---laska-vyjadreni-spolecnosti.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/pomoc-ukrajine.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/sdrazbycz_seznam_zpravy_klima_reakce.html

 

https://www.s-drazby.cz/clanek/iq-nekterych-clenu-fcb-skupiny.html

 

https://www.s-drazby.cz/drazba/1899/pomoc-ukrajine.html

 

https://www.s-drazby.cz/drazba/1891/fcb-skupina-spravce-cizek-milan.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1883/ak---laska-vyjadreni-spolecnosti.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1877/23-okresnich-soudu-a-5-obvodnich-soudu-%E2%80%9Edalo%E2%80%9C-spolecnosti-centrum-aukcicz-za-pravdu.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1878/okresni-soud-v-ceskych-budejovicich-rozhodl-ve-veci-registracniho-poplatku.html

Dražba Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl ve věci registračního poplatku.... (s-drazby.cz)

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/krajsky-soud-vyhovel-zadosti-centrum-aukcicz.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazbycz_poplatek_soud_coi.html

https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html

https://www.s-drazby.cz/drazba/1913/zajimave-iq-nekterych-clenu-fcb-skupiny.html